Om förskolan

Diamanten är en Reggio Emiliainspirerad förskola som har leken som en röd tråd i verksamheten. Verksamhetens inriktning är språk, lek och rörelse samt skapande verksamhet.

skogsmark
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

Diamantens förskola ligger centralt i Knivsta med närhet till centrum och kommunikationer.

Öppettiderna är helgfri måndag-fredag kl. 06:30-17:15.

Förskolan har sammanlagt 75 barn fördelade på fyra avdelningar.  

Grundbemanningen är tre heltidstjänster på varje avdelning.

Förskolan har eget tillagningskök.

Arbetssätt

Vi arbetar utfrån ett utforskande arbetssätt i projektform. Barnens intresse och inflytande är centralt.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en del i kvalitetsarbetet, ett arbetssätt för utveckling. 

I dokumentationer synliggör vi barnens lärprocesser. Synliggörandet ger barn och pedagoger möjlighet till reflektion och därmed underlag för att vidareutveckla tankar, idéer och förskoleverksamhet.

Dokumentationen i webbverktyget Unikum ger även föräldrar insyn i verksamhet och information om det individuella barnets lärande. 
Digitala verktyg som t.ex. lärplatta och projektor är en naturlig del i verksamheten.

  • Senast uppdaterad 20 aug 2018