Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Kvalitetsarbete

Förskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans läroplan Lpfö98 rev. 2016.

För att hålla en god kvalitet i den pedagogiska verksamheten upprättas varje år en verksamhetsplan som är förskolans lokala styrdokument. 
I verksamhetsplanen finns både utbildningsnämndens centrala mål samt förskolans lokala mål och dessa följs upp och utvärderas regelbundet. 

Verksamheten utvärderas också genom dokumentation samt personal- och föräldraenkäter.

  • Senast uppdaterad 19 feb 2019