Om vår förskola

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Förskolan och vår omgivning

Lärmiljöer

Det är barnens intressen samt målen i läroplanen vi utgår ifrån när vi planerar och utvecklar vår inomhusmiljö.
Vi har inspirerande, åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill arbeta med.
Vi har delat in rummen i "stationer" med inspirerande miljöer som lockar till lek och aktivitet. Rummen ska tala - vad kan man sysselsätta sig med här? 

Gården

På Diamantens förskola har vi en arkitektplanerad gård där personalen varit delaktig i planeringen. Gården lockar och inspirerar till många olika sorters lek och lärande.

Vi värnar om ett målinriktat och lustfyllt lärande genom att vi erbjuder barnen ett åldersanpassat, lättåtkomligt och väl synligt material. Det gör det lätt för barnen att själva plocka fram det de vill leka med. Det är barnen vi fokuserar kring när vi planerar och utvecklar vår utemiljö.

Platser vi besöker

Regelbundet går pedagogerna iväg från gården med sin respektive barngrupp. Oftast går vi till en lekpark eller till en närbelägen skog.

  • Fotbollslekparken
  • Skogen
  • Fotbollsplanen vid järnvägen under Gredelbyleden
  • Kullen vid cykelparkeringen vid järnvägen
  • Senast uppdaterad 22 maj 2018