Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Tider och rutiner

Vårdnadshavares arbetstid inklusive skälig restid ligger till grund för barnets vistelsetider som anmäls via Knivsta kommuns e-tjänst med e-legitimation, länk finns till höger. 
När behovet förändras skall nya vistelsetider anmälas en månad innan de börjar gälla. Detta för att barnens vistelsetider ligger till grund för planering av pedagogernas scheman samt för avdelningarnas verksamhet.
Vårdnadshavare som inte har möjlighet att anmäla vistelsetider via e-tjänsten kan fylla i ett vistelsetidsavtal och lämna till förskolan.

När minst en vårdnadshavare är ledig från arbete eller studier har barnet inte rätt till omsorg.

Se vidare "Avgifter och regler", länk finns till höger.

Förskolan har öppet helgfri måndag-fredag, klockan 06.30-17.15. Uppstår andra vistelsetidsbehov, kontakta förskolechef.

 

 

  • Senast uppdaterad 20 mar 2018